Cijfers en verslagen

De officiële jaarrekeningen geven u inzicht in het (financieel) beleid en prestaties van HWW zorg. Deze verantwoording kunt u raadplegen via de website van het ministerie van VWS.

Het jaar 2022

De financiële verslaglegging kunt u bekijken in de jaarrekening 2022.

Het jaar 2020

In het jaaroverzicht nemen we u graag mee in de belangrijkste gebeurtenissen en het reilen en zeilen van HWW zorg in 2020. Een jaar dat de geschiedenis ingaat als een bijzonder en intensief jaar dat we niet snel zullen vergeten. Het was het jaar van corona maar ook het jaar van de uitvoering van een hersteloperatie om HWW zorg financieel gezond te maken.
De financiële verslaglegging kunt u bekijken in de jaarrekening 2020.

Het jaar 2019

In het jaarverslag nemen we u mee in de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 en geven we u inzicht in ons beleid en de behaalde resultaten. De uitgebreide financiële verantwoording kunt u lezen in de jaarrekening 2019.