Thuisbegeleiding

Door allerlei problemen kunt u in uw leven hobbels en drempels op uw pad krijgen. Een thuisbegeleider van HWW zorg biedt dan hulp en brengt structuur aan in uw dagelijks bestaan. Voor jong en oud, mensen met psychische aandoeningen of een probleemgezin.

Thuis samen orde op zaken stellen, dat is het doel van een thuisbegeleider. Dat kan simpele zaken betreffen als boodschappen doen of het dag- en nachtritme bespreken, maar ook om hulp bij schuldsanering of bij re-integratie na een alcoholverslaving of detentie.

Heel divers dus, niet voor niks zei een van onze medewerkers eens: “We zijn eigenlijk een soort manusjes van alles.” Daarmee deed ze zichzelf behoorlijk tekort, want onze thuisbegeleiders vormen belangrijke schakels binnen de wijkzorgteams. Ze helpen problemen aan te pakken en erger te voorkomen. Ze gaan pas weg als de gezinsstructuur is hersteld en de rust en regelmaat zijn teruggekeerd in het dagelijkse leven. Of dit nu een paar maanden, een jaar of langer duurt.

In welke gevallen kunnen we u helpen?

 • Opvoedings- en verzorgingsproblemen van kinderen;
 • Psychische problemen, zoals depressies, fobieën, borderline, ADHD en overspannenheid;
 • Huishoudelijke problemen, zoals verzameldrang;
 • Tegengaan van een sociaal isolement;
 • Moeite met het huishouden door een verstandelijke beperking;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Verwerkingsproblematiek, bijvoorbeeld door een echtscheiding, sterfgeval of handicap;
 • Integratieproblemen;
 • Financiële en administratieve problemen;
 • Ondersteuning van mantelzorgers;
 • Begeleiding van familieleden;
 • En meer...

Kosten

Thuisbegeleiding werkt op basis van vertrouwen, het is vrijwillige hulpverlening maar wel in nauwe samenwerking met andere instanties.

Als u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) thuisbegeleiding krijgt, dan wordt dit betaald door de gemeente. Heeft u een Wlz-indicatie? Dan vallen hier vaak ook de uren voor thuisbegeleiding onder. Krijgt u thuisbegeleiding vanuit de jeugdzorg, dan is er eveneens geen eigen bijdrage.

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact met ons op via (070) 379 33 00 of stuur een e-mail.