Kwaliteit

HWW zorg besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. We bewaken de kwaliteit onder andere door:

  • interne audits (toetsing)
  • cliënttevredenheidsonderzoek
  • een jaarlijkse HKZ-audit

Informatie over de inspanningen en resultaten leest u in ons Kwaliteitsverslag met bijlage Wet zorg en dwang

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid wordt onder andere gemonitord door ZorgkaartNederland, de patiëntenfederatie. Ervaringen vindt u op de website van ZorgkaartNederland.

HWW zorg heeft in 2021 het onderzoeksbureau Faceit een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Onze thuiszorg is beoordeeld met een 8,2 en onze medewerkers zijn beoordeeld met een 8,5. 
Het volledige rapport leest u hier

HKZ-gecertificeerd

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Met het HKZ-certificaat laat HWW zorg zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarom controleert de IGJ onder meer de geboden zorg in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Inspecteurs kijken tijdens een bezoek of onze cliënten goede en veilige zorg krijgen. Ook kijken ze of de zorg persoonsgericht is.

De inspecteurs proberen een beeld te krijgen hoe de zorgverleners op een locatie of binnen een afdeling werken en hoe de cliënten er wonen. Zo kijken ze bijvoorbeeld in een huiskamer hoe onze medewerkers de cliënten aanspreken. En hoe het contact is tussen de cliënten en onze zorgmedewerkers. Verder kijken ze naar de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en de reden daarvoor en zien ze dossiers in van cliënten. Ze stellen vragen aan medewerkers, cliënten en/of familieleden, artsen, bestuurders en de cliëntenraad.

Van elke inspectie stelt de IGJ een rapport vast. De rapporten van de laatste 3  jaar kunt u hieronder inzien: