Logopedie

Als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of aandoeningen als Parkinson, MS of dementie kunnen problemen optreden met stem, spraak, taal en slikken. Ook kunnen ouderen soms slechter communiceren door verslechtering van het gehoor. Logopedie kan in alle gevallen helpen.

De behandeling van een logopedist heeft als doel problemen bij de persoonlijke communicatie of bij het eten en drinken te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Logopedisten geven daarnaast voorlichting en advies aan u en uw omgeving.

Uw hulpvraag staat centraal

De logopedisten van HWW zorg zijn gespecialiseerd in revalidatie en ouderenzorg. Er wordt samenwerking gezocht met andere betrokken behandelaren, zoals uw (huis)arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, KNO-arts en/of diëtist. Uw hulpvraag staat hierbij altijd centraal.

De logopedist helpt clienten door onder meer taaloefeningen en manieren om de communicatie te ondersteunen. Bij slikproblemen wordt er nadrukkelijk samengewerkt met diëtisten en koks, om weer veilig en voldoende te kunnen eten.

Onze logopedisten staan voor u klaar als u thuis woont, maar ook als u in een verpleeghuis of woonzorgcentrum verblijft.

Kosten

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed, met inachtneming van het eigen risico. Wel worden er voorwaarden gesteld aan het soort behandelingen dat u ondergaat, kijk hiervoor goed uw polis na.