Maatschappelijk werk

Ziekte, een ongeluk, opname in een verpleeghuis: dat is allemaal niet niks. Geen wonder dat het voor diverse psychosociale problemen kan zorgen. Bij u, maar ook bij uw naasten. Komt u daar niet uit? Schakel dan een maatschappelijk werker in.

Een maatschappelijk werker - of sociaal werker - zoekt samen met u naar de oorzaak van het probleem, en vervolgens naar een oplossing. De maatschappelijk werker let op uw welbevinden en zal u waar nodig steunen en begeleiden.

Hoe kan de maatschappelijk werker helpen?

Om te beginnen begeleiden wij u bij verwerking van emotionele gevolgen van ziekte, behandeling en opname. Daarbij is er veel aandacht voor de kwaliteit van uw leefomgeving. We streven ernaar om uw verblijf op alle vlakken positief te beïnvloeden.

Verder helpt de maatschappelijk werker u met allerlei concrete en praktische zaken, zoals het aanvragen van voorzieningen of thuiszorg.

Ook kan het zijn dat een maatschappelijk werker u doorverwijst, bijvoorbeeld naar een psycholoog.

Laagdrempelig

Maatschappelijk werk is beschikbaar voor iedereen die is opgenomen in een verpleeghuis en voor hun mantelzorgers. De dienst is gratis.

U kunt zelf contact opnemen met maatschappelijk werk bij HWW zorg. Ook kunt u een medewerker van de woonzorg laten weten dat u graag contact wilt met het maatschappelijk werker.