Verwijzers

HWW zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij uw cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van onze wijkzorgteams zorg bieden of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Een cliënt aanmelden

Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij Zorgbemiddeling, telefonisch (070) 379 33 00 of per e-mail. U kunt uw client ook bij ons aanmelden via Zorgdomein.

Breed zorgaanbod

HWW zorg biedt zorg en hulp die het beste past bij de leefsituatie van uw cliënt:

  • Thuiszorg
  • Specialistische Zorg
  • Behandeling en advies
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Woonzorg
  • Eerstelijns Verblijf

Aanvullend staan onze wijkverpleegkundig consulenten en casemanagers dementie voor u en uw cliënt klaar.

Wijkverpleegkundig consulent

De wijkverpleegkundig consulent bezoekt kwetsbare cliënten thuis of kijkt in uw praktijk of extra zorg en ondersteuning gewenst zijn. Waar nodig regelen de consulenten die zorg voor hen. Ze nemen de tijd om de situatie goed in kaart te brengen en geven u een gedetailleerde terugkoppeling over hun bevindingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er staat een team van wijkverpleegkundig consulenten voor u klaar, die samen de hele stad bestrijken. Zij beschikken over een HBO-V diploma en veel praktijkervaring op verpleegkundig gebied en in de ouderenzorg. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en kennen de sociale kaart goed.

Casemanager dementie

Binnen HWW zorg zijn acht casemanagers dementie werkzaam. Zij werken nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. De begeleiding is er op gericht om de cliënt regie over zijn leven te laten behouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de mantelzorger.

Voor meer informatie over de wijkverpleegkundig consulent en de casemanager dementie kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling. Bel (070) 379 33 00 of mail naar zorgbemiddeling@hwwzorg.nl.