Verwijzers

HWW zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij uw cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van onze wijkzorgteams zorg bieden of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Een cliënt aanmelden

Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij Zorgbemiddeling, telefonisch (070) 379 33 00 of per e-mail. U kunt uw client ook bij ons aanmelden via Zorgdomein.

Breed zorgaanbod

HWW zorg biedt zorg en hulp die het beste past bij de leefsituatie van uw cliënt:

  • Thuiszorg
  • Specialistische Zorg
  • Behandeling en advies
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Woonzorg
  • Eerstelijns Verblijf

Aanvullend staan casemanagers dementie voor u en uw cliënt klaar.

Casemanager dementie

Binnen HWW zorg zijn acht casemanagers dementie werkzaam. Zij werken nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. De begeleiding is er op gericht om de cliënt regie over zijn leven te laten behouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de mantelzorger.

Voor meer informatie over de wijkverpleegkundig consulent en de casemanager dementie kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling. Bel (070) 379 33 00 of mail naar zorgbemiddeling@hwwzorg.nl.