Verzorging en verpleging aan huis

Thuis blijven wonen terwijl uw behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt? In overleg met uw mantelzorger(s) en andere zorgverleners zoals uw huisarts of het ziekenhuis, bieden wij verzorging en verpleging aan huis.

Thuishulp is zoveel mogelijk maatwerk, uw persoonlijke situatie en omgeving zijn altijd leidend. Onze medewerkers kunnen u onder meer assisteren bij het aan- en uitkleden en bij het douchen en wassen. Daarnaast verrichten ze diverse medische handelingen, zoals het toedienen van injecties en het verzorgen van een wond of stoma.

Onze inzet houdt niet om 17.00 uur op. Indien nodig, bijvoorbeeld in de laatste fase van uw leven, is HWW zorg u ook ’s nachts van dienst. Wij begrijpen immers als geen ander dat u het liefst zo lang mogelijk thuis wil blijven.

Ondersteuning en begeleiding

We bieden altijd een luisterend oor en ondersteunen u bij het omgaan met een ziekte of handicap. Mochten we constateren dat er aanvullende behandeling nodig is, dan kijken we samen naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie. Daarnaast helpen we bij het aanvragen van hulpmiddelen en andere zaken.

Naast verplegers en verzorgers spelen thuishulpen een belangrijke aanvullende rol binnen de wijkteams. Samen boodschappen doen, het dag- en nachtritme doornemen en heel veel meer: een thuisbegeleider brengt structuur aan in het dagelijkse leven, of het nu een dementerende oudere betreft of een probleemgezin. Lees er hier meer over.

Acute zorg

Soms is direct (verpleegkundig) handelen wenselijk. In deze omstandigheden kunt u als cliënt van HWW zorg een beroep doen op onze acute, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het Acute Zorg-team beschikt over veel deskundigheid op verpleegkundig, medisch en psychiatrisch gebied. 

Het doel van acute zorg is om gezondheidsschade te voorkomen of om deze zoveel mogelijk te beperken. Het is dus van levensbelang dat cliënten met acute zorgbehoefte zo snel mogelijk geholpen worden en de juiste zorg krijgen. De samenwerking maakt dit op een efficiënte wijze mogelijk.

Sinds 1 januari 2022 bieden HWW zorg en Florence onder de naam Spoedzorg Haaglanden gezamenlijk de ongeplande acute zorg in Den Haag aan.

U belt de meldkamer: 070 379 51 70. Een medewerker van het verpleegkundig team Acute Zorg bezoekt u thuis. Als het nodig is schakelen we een huisarts of ambulance in.

Kosten

De verzorging en verpleging aan huis valt onder de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige kan u helpen aan de benodigde indicatie. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor meer informatie en uitzonderingen, zie de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Bij verzorging en verpleging aan huis zijn de algemene voorwaarden van onze branchevereniging Actiz van toepassing.

Voor eenmalige acute zorg is géén indicatie nodig. HWW zorg regelt de indicatie de eerstvolgende werkdag als de hulpvraag structureel is. De kosten voor acute zorg vallen onder de basisverzekering.