Privacyverklaring

Binnen HWW zorg werken we met veel persoonsgegevens, van cliënten, bewoners en medewerkers. Persoonsgegevens verzamelen we voornamelijk voor het goed uitvoeren van de primaire en bedrijfsondersteunende taken. Als betrokkene moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan.
Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In onze privacyverklaring geeft HWW zorg een duidelijke richting aan privacy en laten we zien dat wij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Deze privacyverklaring is van toepassing op de hele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van HWW zorg en in lijn met het algemene beleid voor zorginstellingen, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wij raden u aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze is voor het laatst aangepast op 2 april 2019.