Bestuur

Dr. G.J. (Greetje) de Grooth MBA
Lid Raad van Bestuur

Greetje

 

Marc Bindels
Lid Raad van Bestuur a.i.

 Marc Bindels

Secretaresse Raad van Bestuur:
Mw. S. (Sylvia) Ros s.ros@hwwzorg.nl (070) 379 33 11

Managementteam

Dhr. (Harry) Liemburg
Manager HR

Dhr. E. (Erwin) Spaans (waarnemend)
Divisiemanager Wijkzorg

Dhr. E. (Erwin) Spaans
Divisiemanager Woonzorg

Dhr. J. (Jan) Meenderink RA
Manager Finance & Control

Dhr. J. (John) van Vliet 
Manager Vastgoed en Facilitair

Mw. M. (Marijke) Terpstra
Bestuurssecretaris

Mw. Z. (Zazie) Wolters
Manager ICT

Raad van toezicht

Dhr. mr. drs. J.J.H.M. van Gennip (voorzitter)
aantreden 1 mei 2018, herbenoeming 30 april 2022, aftreden 30 april 2026

Mw. mr. S.W.C.M. Havermans MSc (vicevoorzitter)
aantreden 1 april 2019, herbenoeming 31 maart 2023, aftreden 31 maart 2027

Mw. drs. M.M. Meulman MBA Bre (lid)
aantreden 1 januari 2021, herbenoeming 31 december 2024, aftreden 31 december 2028

Mw. drs. ing. A. Vermeer - de Boer (lid)
aantreden 1 juli 2022, herbenoeming 30 juni 2026, aftreden 30 juni 2030

Dhr. drs. A.B. Baaij RA (lid)
aantreden 1 januari 2024, herbenoeming 31 december 2028, aftreden 31 december 2032