Geestelijke verzorging

Als het leven niet meer vanzelfsprekend is, kunnen diverse levensvragen en vragen over zingeving naar boven komen. In ieder woonzorgcentrum staat een geestelijk verzorger klaar voor persoonlijke, vertrouwelijke gesprekken.

Waarom overkomt mij dit? Heeft mijn leven nog zin? Hoe moet ik hier doorheen komen? Ben ik mijn naasten niet alleen maar tot last? Het zijn enkele voorbeelden van levensvragen die kunnen opborrelen bij bijvoorbeeld ziekte, beperking, opname of een naderend levenseinde.

Een geestelijk verzorger geeft begeleiding, hulp en advies bij dit soort vragen, door middel van gesprekken, een luisterend oor en soms met rituelen.Er is geen verwijzing van een arts nodig.  U kunt het met een geestelijk verzorger ook hebben over zaken als uw geloof of levensovertuiging, het wennen aan de nieuwe woonomgeving, de laatste levensfase en meer. 

Multiculturaliteit

De geestelijk verzorger is er voor u én uw naasten. Ongeacht uw levensovertuiging of uw indicatie. Naast individuele ondersteuning organiseren geestelijk verzorgers onder meer kerkdiensten, gespreksgroepen, muziekactiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten. Het aanbod verschilt per locatie.

HWW zorg hecht eraan dat iedereen de zorg krijgt die bij hen past. Multiculturaliteit is daarin een onderwerp van betekenis. Daarom hebben we bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt een christelijk, hindoeïstisch én islamitisch geestelijk verzorger. De laatste twee kunnen ook op andere locaties bewoners bezoeken. Op een aantal van onze locaties wordt trouwens veel aandacht besteed aan de multiculturele feesten. Het Suikerfeest en Diwali zijn in de Rivierenbuurt net zo belangrijk als Kerstmis, Pasen en Pinksteren.