Ouderengeneeskunde

In een verpleeghuis of woonzorgcentrum is de specialist ouderengeneeskunde, vroeger verpleeghuisarts genoemd, de hoofdbehandelaar. Deze overziet niet alleen medische zaken, maar kijkt ook naar de mens als geheel.

Omdat ouderen vaak meerdere aandoeningen hebben, kan de zorgproblematiek complex zijn. De specialist ouderengeneeskunde voert de regie over het behandelplan en werkt daarvoor samen met een multidisciplinair team met verzorgenden, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen.

Kwaliteit van leven

De specialist ouderengeneeskunde richt zich op behoud, verbetering en begeleiding bij afname van functioneren. De wensen van de patiënt en diens familie staan altijd voorop bij de behandeling. Er wordt niet alleen gekeken naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Welke mogelijkheden heeft iemand nog om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Zelfredzaamheid en autonomie zijn wat dat betreft belangrijke uitgangspunten.

Ook behandeling thuis

De specialist ouderengeneeskunde behandelt bij zowel langdurige verpleeghuisopname als bij kortdurend verblijf, zoals bij geriatrische revalidatie of eerstelijnsverblijf. Daarnaast bezoekt de specialist mensen thuis, in samenwerking met andere zorgverleners als huisartsen, de casemanager dementie, wijkverpleegkundigen, ouderenconsulenten en de psycholoog.