Klacht of compliment

Alle medewerkers van HWW zorg doen elke dag hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als ú tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Wilt u een compliment maken? Dan horen onze medewerkers dat graag van u. U kunt uw tevredenheid ook kenbaar maken op de website van ZorgkaartNederland.

Het kan echter ook voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. HWW zorg neemt haar cliënten, bewoners en relaties serieus, en dus ook uw klacht. Van elke klacht kunnen we leren. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten te verbeteren. Maar bovenal willen we samen met u naar een passende oplossing zoeken.

In het geval van een klacht raden we u aan om eerst het gesprek te voeren met de betrokken medewerker. Waar mogelijk kunnen ook de teamleider en/of (wijk)manager betrokken worden in een persoonlijk gesprek. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden. Indien nodig kunt u (daarna) een klacht doorgeven via onderstaand formulier of via klachten@hwwzorg.nl. De behandeling van uw klacht gebeurt volgens het klachtenreglement.

Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u contact opnemen met onze externe klachtenfunctionaris bij Facit, telefonisch bereikbaar via 0251-212202.

Wet zorg en dwang
In de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn de rechten van cliënten/bewoners die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Als u het niet eens bent met de geboden zorg en/of behandeling, dan kunt u terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon. HWW zorg werkt hiervoor samen met Zorgstem. Zij zijn er voor u, maar ook voor uw eventuele partner, vertegenwoordiger of familielid.

Cliëntvertrouwenspersonen verricht hun werk onafhankelijk van HWW zorg, en zijn dus niet in dienst van onze organisatie. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersonen is gratis. De contactgegevens kunt u raadplegen op de website van Zorgstem.

Klacht indienen (Niet Wzd)