Persinformatie

HWW zorg streeft naar een transparante en heldere communicatie met de media. Wilt u als journalist of verslaggever meer weten over HWW zorg, één van onze medewerkers interviewen, meekijken of beeld- of geluidsopnames maken in een van onze locaties? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie Dirk van Gemert via 06 82 01 07 91 of communicatie@hwwzorg.nl.

De medewerkers van de afdeling Communicatie zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 -17.00 uur bereikbaar voor reguliere persvragen van journalisten. Heeft u buiten kantoortijden een dringende vraag? Bel dan naar bovenstaand mobiel nummer.

Filmen en fotograferen?

Media is welkom om bij ons beeld- of geluidsopnames te maken. Vanwege de privacy van onze bewoners, bezoekers en medewerkers zijn hieraan wel voorwaarden verbonden. Op onze locaties mag u alleen opnamen maken ná toestemming van de afdeling Communicatie.

Perslijst

Bent u journalist en wilt u op de verzendlijst van persberichten van HWW zorg? Mail dan naar communicatie@hwwzorg.nl onder vermelding van ‘aanmelding perslijst HWW zorg’.