Visie, missie en kernwaarden

Visie

HWW zorg is een warme omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Een omgeving waarin familieleden, medewerkers en zorgpartners allemaal
bijdragen aan het welzijn van onze cliënten. Warmte die we ook samen
meenemen naar mensen die zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen
blijven. En iedereen krijgt precies die zorg die ze nodig hebben. Samen ontdekken
we de mogelijkheden, samen maken we de zorg waarin we ons allemaal
thuisvoelen. Echte zorg. Voor echte mensen, door echte mensen.

Missie

Dit bereiken we door echte zorg te durven bieden die past bij de situatie en
zorgbehoefte van iedere cliënt. Samen ontdekken we wat nodig is. Zowel voor
de cliënt als de zorgverlener. We werken samen met elkaar, met onze cliënten en
partners binnen en buiten onze organisatie.

Kernwaarden

  • Lef
  • Open blik 
  • Haagse humor

Onze kernwaarden zeggen iets over onze overtuiging. Ze zeggen waar wij in
geloven en waar wij ons veilig bij voelen. En ze geven aan hoe wij in het leven
staan en wat ons beweegt en drijft.