Psychologie

Ouderdom levert vaak beperkingen en gebreken op die het geestelijk welzijn kunnen beïnvloeden. Naast maatschappelijk werkers kunt u daarom ook een beroep doen op een van de psychologen van HWW zorg.

Een psycholoog is iemand die zich richt op de algehele geestelijke gezondheid en de gedragingen en gedachten die daaruit voortkomen. Iemand met wie u kunt praten als u in de knoop zit, gevoelens of problemen heeft waar u zelf niet uit komt. Zo kunt u op oudere leeftijd bijvoorbeeld te maken krijgen met neerslachtigheid, moeite met overzicht houden of concentratieproblemen.

Waar een maatschappelijk werker zich heel nadrukkelijk richt op de mens in zijn of haar (leef)omgeving, zoomt de psychloog dieper in op het innerlijke leven. Dit vanuit een academische achtergrond, want een psychloog is universitair opgeleid.

Onderzoek en behandeling

Door middel van gesprekken, observaties, testen en vragenlijsten onderzoekt de psychloog wat de oorzaak is van het probleem waarvan u last heeft. Het resultaat wordt vervolgens besproken, waarna mogelijke behandeling plaatsvindt om de klachten te verminderen of op te lossen. En daarmee de kwaliteit van uw leven te verbeteren; het streven is om u in uw kracht te houden of juist in uw kracht te zetten.

We behandelen u door middel van gesprekken en/of training. Soms gebeurt dit op individuele basis, soms in een groep. We kijken samen met u welke wijze van behandelen het beste aansluit bij u en uw klachten.

De psychologen van HWW zorg staan voor u klaar in onze verpleeghuizen en woonzorgcentra. Maar ze helpen u ook graag thuis. Daarnaast kunnen ze ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Een psycholoog inschakelen?

Wilt u een beroep doen op de psychologen van HWW zorg? Dan heeft u een verwijzing nodig van een specialist ouderengeneeskunde of van uw huisarts. Wanneer u nog thuis woont, vergoedt uw zorgverzekeraar meestal de ondersteuning door de psycholoog. Woont u in een van de locaties van HWW zorg of ontvangt u thuis zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan krijgt u de vergoeding vanuit uw zorgzwaartepakket (ZZP).