Thuis of in een zorgcentrum

Bij HWW zorg bent u verzekerd van hooggekwalificeerde verpleging en zorg. Dit gebeurt door een multidisciplinair behandelteam van bekwame en betrokken artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Zij helpen u op lichamelijk én geestelijk gebied.

In de regel voert de specialist ouderengeneeskunde de regie. Deze is geschoold in het behandelen van specifieke klachten en aandoeningen van ouderen, en werkt samen met andere specialisten als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en meer. Zie de lijst hiernaast voor alle mogelijkheden. 

Naast bewoners van de woonzorgcentra en verpleeghuizen van HWW zorg behandelen onze specialisten cliënten in de thuiszorg. Maar ook als u nog geen cliënt bent van HWW zorg, kunt u een beroep op ons doen. Dat kan in de behandellocaties bij de zorgcentra of bij u thuis.