Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het leven en de verlichting van klachten in de laatste levensfase. Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis, in de vertrouwde omgeving, te blijven. Daarbij is er vaak behoefte aan zorg, begeleiding en ondersteuning. 

Onze verpleegkundigen van de wijkzorgteams kunnen u ondersteunen bij de vragen die u en uw naasten hebben in deze periode. Ook bieden zij praktische hulp, bijvoorbeeld bij de lichamelijke verzorging of het regelen van hulpmiddelen. Indien nodig zijn verpleegkundigen van het Specialistisch Verpleegkundig Team voor u beschikbaar. Zij hebben veel kennis van en ervaring met bijvoorbeeld pijnbestrijding met behulp van een draagbaar pompje. Zij werken daarbij nauw samen met uw eigen huisarts.

Ook kan er in de palliatieve fase nachtzorg worden ingezet, bijvoorbeeld als u ’s nachts niet alleen kunt zijn of ter ontlasting van uw naasten.

Huisbezoek, iets voor u?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat praten met een deskundige zorgverlener kan helpen om zich minder onzeker te voelen, gewenste informatie te krijgen, anders om te gaan met levensvragen of nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor passende hulp of oplossingen in de laatste levensfase.

Heeft u vragen, voelt u zich onzeker of wilt u graag praten over uw ziek zijn, dan biedt het huisbezoek u hiervoor een mogelijkheid. Een van onze palliatief geschoolde verpleegkundigen gaat me u en uw naaste(n) in gesprek en besprekt wat u bezighoudt, wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te krijgen.

Aanmelden

Uw huisarts, medisch specialist of verpleegkundige in het ziekenhuis kan u aanmelden voor een huisbezoek. Na aanmelding neemt een van onze verpleegkundigen binnen een week telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.

HWW zorg is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Jacobshospice: het Haagse Bijna Thuis Huis

In het Jacobshospice kunt u in alle rust en met behoud van uw eigen waardigheid toegroeien naar het levenseinde. U beschikt binnen dit huis over een eigen appartement. Een vast team van verpleegkundigen levert 24 uur per dag palliatief terminale zorg aan patiënten die om allerlei redenen niet langer meer thuis kunnen blijven wonen. Het team werkt nauw samen met de eigen huisarts, vrijwilligers, aan het Jacobshospice verbonden artsen, coördinatoren en een geestelijk verzorger.

De hospicezorg wordt afgestemd op uw wensen en behoeften en richt zich op het verlichten van het lijden. Pijnbestrijding maakt daarvan deel uit, maar er wordt ook ruimte geboden om angsten, zorgen en wensen te bespreken. Uw familie wordt hierbij nauw betrokken.

Het hospice biedt ook de mogelijkheid voor respijtzorg, een tijdelijke opname van iemand in de laatste levensfase, om mantelzorgers enige tijd te ontlasten.

Meer informatie, ook over aanmelding, leest u op de website van het Jacobshospice.