Lang leve Thuis (VPT)

Lang Leve Thuis. Langer vertrouwd thuis wonen met de juiste zorg en ondersteuning

De meeste mensen willen het liefst thuis oud worden, in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar wat als dat steeds moeilijker wordt, omdat u langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft? Tot voor kort was dan de enige optie om naar een verpleeghuis te gaan. Maar dat hoeft niet meer. Er is nu een uitstekend alternatief: Lang Leve Thuis. Dat is een Volledig Pakket Thuis (VPT). Oftewel: een compleet pakket aan zorg, verpleging, ondersteuning en diensten geleverd door een vast team van HWW zorg bij u thuis.

Een nieuwe manier van zorg en ondersteuning
Lang Leve Thuis is een nieuwe manier van zorg verlenen, waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen op een veilige en verantwoorde manier. Centraal bij Lang Leve Thuis staat kwaliteit van leven. Wij willen dat u thuis zo lang mogelijk het leven kunt leiden zoals u dat wil en we komen daarom zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet. We vinden het belangrijk dat u dingen kunt blijven doen waar u plezier en voldoening uithaalt. En dat u actief en verbonden blijft met de mensen en omgeving om u heen. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dus hoe zit dat nou precies?

Positieve aanpak
Om te beginnen: Lang Leve Thuis staat voor een positieve aanpak. We kijken vooral wat er nog wel kan. We zorgen voor het behouden of (weer) vergroten van uw zelfstandigheid. We stimuleren zelfredzaamheid en moedigen u aan om uw vaardigheden zoveel mogelijk te gebruiken, zodat u ze behoudt. Dat doen we bijvoorbeeld door samen het huishouden te doen, samen boodschappen te doen of te koken of door samen een wandeling te maken. Hoe zelfstandiger u bent en blijft, hoe beter en langer u zichzelf kunt redden.

Vaste teams die veel contact met u hebben
Daarnaast werkt Lang Leve Thuis met vaste teams die veel contact met u hebben. Ze hebben gemiddeld meer een-op-een tijd en aandacht voor u dan in een verpleeghuis. En doordat u steeds met dezelfde medewerkers te maken heeft, leren ze u en uw mantelzorger(s) ook beter kennen. Daardoor kan ons team beter in spelen op uw wensen en sneller aan de bel trekken als ze zien dat er iets in uw persoonlijke situatie verandert. Het fijne voor uw mantelzorgers is bovendien dat zij er nooit alleen voor staan. Ze hebben een vast aanspreekpunt in de persoon van de Cliëntcoach. Bij hem of haar kunnen ze altijd terecht. 

Zorgtechnologie die helpt
Het contact dat onze medewerkers met u hebben, kan bij u thuis zijn, maar ook op afstand door middel van zorgtechnologie. Zo kan een medewerker via beeldbellen een praatje met u maken en tegelijkertijd zien en horen hoe het met u gaat.
Daarnaast spelen ook andere vormen van zorgtechnologie een grote rol bij Lang Leve Thuis. Zo maken we gebruik van alarmeringssystemen waarbij een druk op de knop voldoende is om een medewerker meteen in actie te laten komen. Ook zetten we automatische medicijndispensers in en in specifieke gevallen leefpatroonmonitoring via warmtesensoren. Allemaal hulpmiddelen die er voor zorgen dat u langer veilig en verantwoord thuis kunt blijven wonen, zonder dat er een enorme inbreuk op uw privacy wordt gemaakt. Zorgtechnologie maakt het ook voor uw mantelzorgers mogelijk om op afstand contact of een oogje in het zeil te houden. Een geruststellende gedachte.
Doordat we door zorgtechnologie niet altijd fysiek aanwezig hoeven te zijn, houden we ook meer zorguren over. Zo blijft er voor u meer tijd over om bijvoorbeeld samen met de Cliëntondersteuner er op uit te gaan.

Ons team in samenwerking met uw ‘team’
Belangrijk bij Lang Leve Thuis is de samenwerking met de mensen om u heen. Dat kan uw partner zijn, familie, vrienden, kennissen, buren of andere naasten. Voor ons vormen deze mensen uw ‘team’. Ze kennen u immers goed en weten wat u kan of wil, waar u van houdt en wat u leuk of lekker vindt.
We brengen uw ‘team’ altijd goed in kaart. Iedereen heeft andere kennis, kwaliteiten en mogelijkheden. Samen bepalen we wat nodig is en wie wat op welke manier wil invullen. We kijken daarbij ook naar wat u omgekeerd voor hen kan doen, bijvoorbeeld op het huis van de buren letten als zij weg zijn, af en toe op een huisdier passen etc. Iedereen kan altijd wel iets voor een ander betekenen en hoe fijn is het om er zo voor elkaar te zijn. Uitgangspunt bij Lang Leve Thuis is dat het voor iedereen goed moet voelen. En dat u én de mensen in uw omgeving niet overvraagd worden.
Bij de samenwerking is het goed om te weten dat al het regelwerk en de coördinatie door het Lang Leve Thuis-team wordt overgenomen. Daardoor is er veel meer ruimte voor ‘quality time’ met u. En dat is toch wat iedereen om u heen het liefste wil. Het is overigens geen vereiste voor Lang Leve Thuis om een team van mensen om u heen te hebben.  

Afweging van risico’s maken
Natuurlijk zijn er ook risico’s bij langer thuis blijven wonen. Ondanks alle inspanningen van ons team en de inzet van zorgtechnologie, kunnen we natuurlijk geen 100% garantie geven dat er niets kan gebeuren. Je kan nou eenmaal niet alle risico’s uitsluiten. Maar ook in een verpleeghuis kan u wat overkomen. Het is daarom belangrijk dat het Lang Leve Thuis-team samen met u en uw naasten een goede afweging maakt wat acceptabele risico’s zijn en wat niet.

Om het risico van langer thuis wonen in perspectief te plaatsen: uit onderzoek onder ouderen met dezelfde zorgzwaarte blijkt dat iemand met een Volledig Pakket Thuis gemiddeld één jaar langer leeft dan iemand die in een verpleeghuis is opgenomen. In hun eigen huis blijven mensen actiever en bewegen ze meer. Dat heeft positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid.

Meer weten?
Nu u wat meer weet over veilig thuis blijven wonen met Lang Leve Thuis, kunt u hiernaast meer lezen over alle andere aspecten van Lang Leve Thuis. Maar u kunt ook altijd even contact opnemen met zorgbemiddeling via zorgbemiddeling@hwwzorg.nl. Zorgbemiddeling is ook telefonisch bereikbaar op 070 379 33 00.

Interesse om te werken bij HWW zorg in het lang Leven thuis team? Kijk hier voor meer informatie en alle vacatures.