Hoofdkantoor

Bezoekadres
Maanweg 174, gebouw A 5e etage
2516 AB Den Haag

Postadres
Postbus 93042
2509 AA Den Haag

KVK: 27336321
IBAN: NL68RABO0149170475
BTW-nummer: 8204.17.233.B01

De belastingdienst heeft HWW zorg als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen. Daartoe is het Standaardformulier Publicatieplicht beschikbaar.

Bereikbaarheid telefonisch of e-mail

Algemeen 070 379 50 00 of info@hwwzorg.nl
Zorgbemiddeling 070 379 33 00
Crediteuren 070 379 51 81 of crediteurenadministratie@hwwzorg.nl
Inkoop inkoop@hwwzorg.nl

Woonzorgcentra en verpleeghuizen

De contactgegevens van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen leest u op de betreffende locatiepagina's.

Wijkteams

De wijkzorgteams van HWW zorg hebben elk een eigen locatie. Ze zijn onderdeel van de buurt in de verschillende Haagse wijken. In dit overzicht kunt u lezen waar de teams hun thuisbasis hebben.

Cliëntvertrouwenspersoon (Wzd)

In de Wet Zorg en Dwang (Wzd) zijn de rechten van cliënten/bewoners die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Als u het niet eens bent met de geboden zorg en/of behandeling, dan kunt u terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon. Die is er voor u, maar ook voor uw eventuele partner, vertegenwoordiger of familielid.

Cliëntvertrouwenspersonen verrichten hun werk onafhankelijk van HWW zorg, en zijn dus niet in dienst van onze organisatie Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersonen is gratis. De contactgegevens kunt u raadplegen op de website van Zorgstem.