Fysiotherapie

Hulp bij revalidatie na het krijgen van een nieuwe heup, kracht- en conditietraining na langdurige ziekte, advies en instructie bij de aanschaf van loophulpmiddelen: dit en meer kan een fysiotherapeut van HWW zorg voor u betekenen.

Al onze praktijkruimtes bevinden zich in onze verpleeghuizen en zorgcentra. Niet alleen de bewoners daarvan mogen echter gebruikmaken van deze diensten. U kunt ook een beroep doen op ons doen als u zelfstandig in de wijk woont. Indien nodig komen onze fysiotherapeuten bij u aan huis.

Behandelingen en advies

U kunt bij de fysiotherapeut terecht met alle aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De behandeling van de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Hulp bij revalidatie nadat u een gebroken been gehad heeft of een beroerte;
 • Hulp bij revalidatie nadat u een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
 • Kracht- en conditietraining na een langdurige ziekte;
 • Therapie om de gevolgen van dementie te verminderen of te stabiliseren.

Daarnaast kan de fysiotherapeut u adviseren over zaken als:

 • De aanschaf van en het leren omgaan met orthesen, prothesen, aangepaste schoenen en loophulpmiddelen;
 • De houding in bed en stoel;
 • Het verplaatsen van mensen met een handicap van en naar een stoel, toilet en bed (transfer- en til-technieken).

Het behandelplan dat samen met u wordt gemaakt bevat concrete doelen, zoals veilig leren lopen met een rollator of veilig in bed kunnen draaien of in/uit bed kunnen komen. De fysiotherapeut werkt steeds nauw samen met de verpleeghuisarts, de verzorgende en de ergotherapeut van HWW zorg. Een adequate behandeling is daardoor verzekerd.

Specialisaties

Binnen HWW zorg zijn verschillende fysiotherapeuten gespecialiseerd op de volgende gebieden:

 • Kwetsbare ouderen met beginnende dementie;
 • Beweeggroepen;
 • Parkinson;
 • Claudicatio (spierkrampen door vet- of kalkafzetting in de slagaderen);
 • Fitness;
 • Vervolgtraject op revalidatie;
 • COPD (longemfyseem, chronische bronchitis);
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld behandeling na een beroerte.

Verwijzing en kosten

Voor behandeling aan huis is vaak een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De fysiotherapeut kan u daarbij helpen en adviseren. Als u eerst in een verpleeghuis bent geweest ter revalidatie of reactivering, dan kunt u een verwijzing vragen aan de verpleeghuisarts.

Het hangt van uw zorgverzekering af in hoeverre u de behandeling vergoed krijgt. Wij helpen u graag om te kijken hoe u precies verzekerd bent en of u een verwijzing nodig heeft.

Aanmelden? Mail naar zorgbemiddeling@hwwzorg.nl of bel naar (070) 379 33 00.