Ergotherapie

Zelfverzorging, huishouding, mobiliteit, hobby’s, woonaanpassingen, hulpmiddelen, het aanvragen van voorzieningen: op deze en andere gebieden geeft de ergotherapeut van HWW zorg advies, training en begeleiding.

Ergotherapie is er voor mensen die door (gezondheids)problemen moeite hebben met het uivoeren van dagelijkse activiteiten. Ergotherapie Thuis heeft als doel om u om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Daarbij staat ‘zelf doen’ centraal. De inhoud van de behandeling hangt af van uw mogelijkheden en wat u graag wilt of belangrijk vindt om te kunnen doen. Uw vraag is het uitgangspunt!

Ergotherapie wordt aangeboden in onderstaande locaties:

Aanmelding en kosten

De ergotherapeut behandelt u bij voorkeur op verwijzing van uw huisarts of specialist. Deze verwijzing kunt u of uw (huis)arts opsturen naar de afdeling ergotherapie van een van de verpleeghuizen van HWW zorg. Na ontvangst van het verwijsformulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. U kunt het formulier hier downloaden.

Ergotherapie is ook direct toegankelijk. Check de polis van uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden.

Ergotherapie maakt deel uit van het basispakket van uw verzekering, waaruit u maximaal 10 uur per jaar krijgt vergoed. Let hierbij op uw eigen bijdrage.