De ondernemingsraad (OR)

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschikt HWW zorg over een medezeggenschapstructuur.

Samenstelling Ondernemingsraad

 • Tineke du Chatinier (voorzitter), zorgbemiddeling De Eshoeve
 • Mayyas al Dabbak (vicevoorzitter), teamleider Rivierenbuurt
 • Willie Vuijk, coördinator activiteiten Houtwijk
 • Hanny Huijer, verpleegkundige wijkzorg (team Zuiderpark)
 • Rosemary van der Ham, thuisbegeleiding wijkzorg
 • Nicolien van der Gaag, fysiotherapeut De Eshoeve
 • Lea Mijnals, EVV'er Houtwijk
 • Tineke Schroter, roosteraar capaciteitsplanning Op de Laan en Houtwijk
 • Roya Saïdi, Communicatie adviseur
 • Hiskia Alberti, senior verpleegkundige wijkzorg, Bouwlust
 • Daniëla Bakker-Kleijn, EVV in Moerwijk
 • Soenita Jhinna, EVV in Rivierenbuurt 

De OR wordt ondersteund door Esther van Heel, ambtelijk secretaris.