Beeldzorg

Beeldzorg
Sinds april 2023 zijn we bij HWW zorg begonnen met Team Beeldzorg: een groep collega’s die digitaal zorg verleent, als aanvulling op onze fysieke dienstverlening in de zorg. Een fijne oplossing voor onze medewerkers, de maatschappij en natuurlijk vooral voor onze cliënten.

Waarom beeldzorg
De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder waardoor ook de zorgvraag groter wordt. Landelijk is er een tekort aan zorgpersoneel. Hoe we dan toch de gevraagde zorg kunnen bieden? Door op zoek te gaan naar aanvullende oplossingen zoals beeldzorg. Deze digitale zorgmethode wordt ingezet waar dit kan en wanneer dit passend is bij de zorgbehoefte van de cliënt. Uiteraard wordt (ook) de fysieke zorg ingezet wanneer dit nodig is. 

Door het inzetten van beeldzorg, waarbij onder andere reistijd en lichamelijke beperkingen of klachten van medewerkers geen belemmering meer vormen, kunnen er meer cliënten geholpen worden en komt er meer tijd vrij voor cliënten die wel fysieke zorg nodig hebben.

Wat houdt beeldzorg in
Met beeldzorg helpen we cliënten door middel van zorg op afstand. We verlenen de zorg zoals wij dit altijd doen, maar dan digitaal. U spreekt de zorgverlener dus niet bij u thuis, maar via beeldverbinding op een tablet. Zo kan de gezondheidsvoortgang van cliënten in de gaten worden gehouden en kunnen zij op afstand ondersteund worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het monitoren van klachten
 • Gewichtsafname of -toename in de gaten houden
 • Het beoordelen van een wond
 • Het begeleiden of controleren van het toedienen van medicatie of insuline
 • Het ondersteunen bij het aanleren van verpleegkundige handelingen zoals: katheteriseren, stomaverzorging, bloedsuiker prikken, sondevoeding aan- of afkoppelen
 • Tenslotte zorgt Team Beeldzorg voor dagstructuur, veiligheid en het reduceren van angst tijdens bijvoorbeeld palliatieve zorg

De voordelen voor u
Het doel van beeldzorg is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Door de inzet van beeldzorg, waarbij vaste dagen en tijden afgesproken kunnen worden, behouden cliënten meer eigen regie en hoeven zij niet te wachten op de thuiszorg die nog langs moet komen. Ook hoeft u bij sommige ziektes niet meer de deur uit voor metingen, mits hier de materialen voor aanwezig zijn en dit zelfstandig gedaan kan worden. Daarnaast ziet u vaker vaste gezichten, waardoor er al snel een vertrouwensband ontstaat. Door de meeste zorgverzekeraars wordt zorgtechnologie vergoed. 

Komt u in aanmerking voor beeldzorg?
U kunt zich aanmelden voor beeldzorg wanneer u:

 • Thuiswonend bent
 • Een geldige zorgindicatie vanuit de Zvw of WLZ heeft
 • Wijkverpleging vanuit HWW zorg ontvangt of gaat ontvangen
 • Beschikking heeft over Wifi of bereid bent dit (met behulp van naasten) te regelen
 • Visueel, motorisch en auditief in staat bent om via een beeldverbinding te kunnen communiceren
 • In staat bent of zult zijn om met een Compaan tablet om te gaan

Meer weten over beeldzorg

Heeft u interesse om gebruik te maken van beeldzorg bij HWW zorg? Stuur gerust een mail naar beeldzorg@hwwzorg.nl of neem telefonisch contact op met het klantcontactcentrum via 070-3795170. Hier wordt u doorverwezen naar een medewerker van Team Beeldzorg.

Ontmoet in onderstaande video alvast een aantal medewerkers van Team Beeldzorg en bekijk hoe deze digitale vorm van zorg in de praktijk werkt:

Beeldzorg video