Visie, missie en kernwaarden

Visie

Ruimte om uzelf te zijn als cliënt, om thuis of in de wijk zelfstandig te blijven doen wat u belangrijk vindt of als bewoner in een van onze huizen waar u zich veilig, vrij en vertrouwd voelt, eigen keuzes kunt maken en kunt genieten van waardevolle momenten.

Ruimte om jezelf te zijn als bekwame medewerker, die in een veilige werkomgeving warme, persoonlijke en liefdevolle zorg biedt afgestemd op de individuele wensen van cliënten en bewoners en die zich als professionele medewerker in een uitdagende leeromgeving verder ontwikkelt.

Missie

Wij dragen respectvol bij aan een goed leven van onze cliënten thuis en in de wijk en van onze bewoners in onze huizen, in heel Den Haag. Door professionele ondersteuning, bij dagactiviteiten en bij zorg en behandeling thuis en in onze huizen. Waar nodig werken we actief samen met partners om een veilige en prettige woon- en werkomgeving te creëren, voor iedereen.

Kernwaarden

  • warm
  • betrokken
  • menselijk
  • samen sterk