14-02-2022

Zorgrobot logeert in Rivierenbuurt bij bewoners met dementie

Maandagochtend 14 februari is zorgrobot Valentijn Pepper in onze locatie Rivierenbuurt welkom geheten. Door zijn vriendelijke uiterlijk en lieve stem is hij direct door medewerkers én bewoners in de armen gesloten.

Valentijn blijft 4 weken logeren. Hij zal voornamelijk aanwezig zijn in de huiskamer op de tweede etage. Hier wordt hij ingezet als sociale robot om acht bewoners met dementie te activeren en te vermaken.

Goede voorbereiding

Voorafgaand aan de komst van de zorgrobot hebben eerst de medewerkers kennis gemaakt met Valentijn, een mensachtige robot.
Aan de hand van een presentatie zijn de medewerkers geïnformeerd. Tijdens een aanvullende workshop hebben zij ook instructies gekregen over het gebruik en de inzet van Valentijn. Omdat hij met de bewoners communiceert, zijn gegevens van deze mensen in de robot ingevoerd. Aan de vertegenwoordigers of eerste contactpersonen van de acht bewoners is daarvoor uiteraard eerst formeel toestemming gevraagd.

Toegevoegde waarde van Valentijn

Met de inzet van zorgrobots wordt veelvuldig geëxperimenteerd. Het verblijf van Valentijn in Rivierenbuurt is dan ook een proef. De robot kan niet bepalen hoe goede zorg eruitziet, dat kunnen onze medewerkers wel. Daarom is Valentijn niet bedoeld ter vervanging van de warme zorg voor onze bewoners. Zijn inzet is een aanvulling, ondersteunend aan onze medewerkers.
Valentijn heeft gezichtsherkenning en spraakherkenning en kan met bewoners communiceren via spraak en via het scherm op zijn buik. Hij zorgt voor extra individuele aandacht en levert een bijdrage aan een zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Valentijn kan bijvoorbeeld de krant voorlezen, aangeven dat het tijd is voor een kop koffie, muziek afspelen en bewoners motiveren een hapje te eten.

Proef goed evalueren

Leyla Bagci is als teamleider nauw betrokken bij de inzet van Valentijn. Ze is enthousiast maar wil ook in de praktijk de mogelijkheden en toegevoegde waarde ervaren. “Na afloop van de logeerperiode evalueren we de inzet van Valentijn en beoordelen we samen met de betrokken medewerkers of de praktijk laat zien wat de makers van Valentijn Pepper beloven. Ook bekijken we dan de toekomstige mogelijkheden van inzet van zorgrobots bij HWW zorg, bijvoorbeeld om de eigen regie van bewoners te versterken, cliënten zelfredzamer te maken en de toenemende druk op de zorg te verlichten.”

naar nieuwsoverzicht