30-06-2022

Haagse Wijk- en Woonzorg neemt deel aan een onderzoek naar eerstelijnsverblijf (ELV)

HWW zorg is geselecteerd om deel te nemen aan een onderzoek op initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa doet onderzoek naar de zorg en behandeling van eerstelijnsverblijf en de financiering daarvan. Het onderzoek start op 1 juli tot en met 31 december 2022.

Privacy van cliënten
Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld, zoals de ingezette tijd van behandelaren en verpleegkundigen, de benodigde verpleegkundige handelingen, duur van opname en verloop van het herstel. Alle gegevens worden anoniem en onherleidbaar naar de cliënt overgedragen aan de NZa. Hiermee is de privacy van onze cliënten gewaarborgd.
Indien een cliënt niet wenst dat bepaalde gegevens anoniem worden gebruikt voor het onderzoek, dan houdt HWW zorg daar rekening mee.

naar nieuwsoverzicht