29-11-2022

Haagse Wijk- en Woonzorg bouwt nieuw verpleeghuis De Schildershoek 

De Schilderswijk in Den Haag is een wijk met geschiedenis en karakter. Verpleeghuis ‘De Schildershoek’ staat daar middenin. Omdat de huidige locatie niet meer aansluit bij de zorgvraag van de toekomst, realiseert heeft HWW zorg een ‘nieuwe Schildershoek’.

Er is inmiddels een start gemaakt met de herontwikkeling van de locatie, gericht op een toekomstbestendig en innovatief concept dat past bij de wijk.   

Er wordt niet alleen verpleeghuiszorg aangeboden; de locatie biedt ook allerlei voorzieningen voor de wijkbewoner, zoals eerstelijns praktijken met medische en paramedische diensten, fysiotherapie en ergotherapie, een dagbestedingsruimte, gelegenheid voor ontmoeting en koffie, een restaurant, een gebedshuis, wijkzorgpost en zo mogelijk ook een huisartsenpost en andere welzijnsvoorzieningen. De voorzieningen ondersteunen het multiculturele karakter van de wijk. 

In totaal worden er 102 zorgstudio’s gebouwd die eventueel in de toekomst ook als zelfstandige wooneenheden gebruikt kunnen worden. Voor deze studio’s is een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie vereist. Daarnaast komen er ook nog 62 zorgwoningen, waar het wijkteam van HWW zorg direct middels VPT (Volledig Pakket Thuis) zorg kan leveren. Deze woningen hebben een eigen entree, maar via een interne doorgang kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten van de locatie. Onder deze woningen bevindt zich een half verdiepte parkeergarage. Tot slot is het complex voorzien van diverse balkons en een ruime binnentuin. Hiermee speelt HWW zorg in op de toenemende vraag naar VPT en het beleid hierin van het Zorgkantoor. 

Een voorlopige aanvraag om te mogen gaan bouwen is onlangs ingediend bij de gemeente. De voorlopige planning is om medio september 2023 te starten met de sloop van het huidige pand. Hopelijk kan eind 2023, begin 2024 gestart worden met de nieuwbouw.  

naar nieuwsoverzicht