26-02-2021

Florence en HWW zorg slaan de handen ineen voor acute zorg

Zorgaanbieders Florence en HWW zorg hebben een intentieovereenkomst getekend voor het gezamenlijk verzorgen van de ongeplande acute zorg in de avond, nacht en het weekend.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts uit bed valt en de personenalarmering inschakelt of een cliënt die in het weekend problemen krijgt met een katheter. HWW zorg en Florence kunnen betere en efficiëntere zorg geven door op dit vlak samen te werken.

Toename acute zorg

In heel Nederland is er al jaren sprake van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg toe. Deze druk wordt verder vergroot door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen als de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen.

Samenwerking draagt bij aan goede zorg

Ellen Maat, bestuurder van Florence: “Deze samenwerking van Florence en HWW zorg sluit aan bij het landelijk beleid om de acute keten beter te organiseren. Onze cliënten worden steeds ouder, blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben ook steeds zwaardere zorg nodig. Dan moet je samen naar creatieve oplossingen zoeken.”

Jack Thiadens, bestuurder a.i. bij HWW zorg: “De dienstverlening voor acute zorg vraagt veel van onze beide organisaties. Door het gezamenlijk te regelen kan het efficiënter. Daarnaast kunnen we beter inspelen op de behoefte van onze cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren."

naar nieuwsoverzicht