Specialistische zorg

HWW zorg biedt zorg die wordt gegeven door specifiek opgeleide verpleegkundigen, bijvoorbeeld voor astma/COPD, diabetes, hersenbloeding of herseninfarct (CVA), Multiple Sclerose (MS) of wondzorg. Deze specialistische zorg bieden we u thuis, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname maar ook als u een chronische ziekte heeft.
Sommige gespecialiseerd verpleegkundigen houden ook spreekuur bij verschillende huisartsenpraktijken in Den Haag, zoals de diabetesverpleegkundigen. Als u echter niet in staat bent om naar het spreekuur te gaan, komen zijn bij u op huisbezoek. 

Veelzijdige hulp en ondersteuning

De ondersteuning van een gespecialiseerd verpleegkundige bestaat onder andere uit:

 • bevorderen van het inzicht in ziekte en gezondheid;
 • ondersteunen en begeleiden van therapeutische voorschriften;
 • de werking en inname of toediening van medicatie;
 • omgaan met hulpmiddelen;
 • mogelijke behandelingen bespreken;
 • ondersteunen en begeleiden van sociale omstandigheden;
 • begeleiding bij het stoppen met roken en stimuleren tot meer bewegen en een gezonde(re) leefstijl;
 • begeleiding bij het verbeteren van het lichamelijk prestatievermogen;
 • inventarisatie van de thuissituatie en het geven van adviezen;
 • het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen.

Specialistisch verpleegkundig team

Aanvullend aan de hierboven genoemde zorg, beschikt HWW zorg over een specialistisch verpleegkundig team (SVT). Deze medewerkers zijn deskundig op het gebied van medisch-specialistische verpleging, ook in de thuissituatie. Daarnaast heeft het team veel kennis over en ervaring met palliatieve zorg. Door de inzet van ons specialistisch verpleegkundig team kunt u na een ziekenhuisopname mogelijk eerder naar huis of kan een ziekenhuisopname worden voorkomen.

Het specialistisch verpleegkundig team draagt onder andere zorg voor:

 • inbrengen van een infuus of aanprikken van een onderhuidse infuuspoort;
 • verzorging van diverse infuuslijnen;
 • toedienen van vocht, voeding of mediacatie via een infuus;
 • pijnbestrijding met behulp van een draagbaar pompje;
 • begeleidingshuisbezoeken in de palliatieve fase.

Aanmelden

Het aanmelden voor de inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige of het SVT verloopt via uw huisarts of specialist. Soms heeft u geen verwijzing of indicatie nodig voor een afspraak.
U kunt in contact komen:

 • via uw medisch specialist of zorgverleners van het ziekenhuis
 • via uw huisarts of de wijkverpleegkundige
 • op eigen initiatief; bel dan met Zorgbemiddeling (070) 379 33 00.

Kosten

Meestal vallen de kosten onder de basisverzekering. Laat u hierover echter voor aanmelding goed informeren.