Dementiezorg

Gaat uw geheugen achteruit of heeft u andere psycho-geriatrische klachten? HWW zorg kan u helpen. Vanaf de eerste signalen van dementie tot zware psycho-geriatrische problematiek: HWW zorg heeft in alle situaties een aanbod op maat voor u, ook als uw zorgbehoefte verandert.

Casemanagers dementie

Zorgen dat onze dementerende cliënten zo lang mogelijk veilig en plezierig thuis kunnen blijven wonen, daarvoor zetten de casemanagers dementie van HWW zorg zich in. Zij staan u en uw mantelzorgers bij vanaf de eerste signalen van geheugenproblemen tot een eventuele opname in een verpleeghuis. Ze geven u informatie, stellen u gerust en proberen uw eigen regie zoveel mogelijk te versterken. Familie, vrienden, thuiszorg, een maaltijdservice: alle noodzakelijke ondersteuning wordt geregeld en op elkaar afgestemd. Ook helpen onze casemanagers dementie zoveel mogelijk structuur in uw leven te brengen.

Indien nodig bezoekt onze specialist ouderengeneeskunde u thuis. Daarbij is er alle aandacht voor samenwerking met andere zorgverleners zoals uw huisarts, de casemanager dementie, wijkverpleegkundigen en eventueel een ouderenconsulent en psycholoog.

Wachttijd casemanagers dementie

De wachttijd voor het maken van een afspraak met een casemanager dementie is bij HWW zorg is mede afhankelijk van de wijk. Bijgaande de wachttijden per wijk:

Regio Oost (Spoorwijk, Molenwijk, Transvaal, Zuidwal, Schilderswijk, Moerwijk): 6 weken
Regio Noord (Scheveningen, Statenkwartier, Duindorp, Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve): 6 weken
Regio Zuid (Drenthepantsoen, Bouwlust, Berestein, Zuiderpark, Leyenburg, Morgenstond): 12 weken
Regio Midden (Vogelwijk/Bloemenbuurt, Valkenbos, Vruchten/Notenbuurt, Regentesse): 15 weken
Regio West (Houtwijk, Loosduinen, Kijkduin, Bohemen): 17 weken

Laatst bijgewerk op 25-09-2023

Aanmelden

U kunt bellen met Zorgbemiddeling van HWW zorg via (070) 379 33 00.
De casemanager dementie neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Leuke en zinvolle dagbesteding

Een zinvolle deelname aan leuke activiteiten samen met andere ouderen, onderbreekt uw dag en voorkomt eenzaamheid. Bovendien geeft het uw partner, familie of andere mantelzorger even wat (meer) tijd en ruimte voor zichzelf. Spreekt u dit aan, dan bent u van harte welkom bij de dagbesteding in verpleeghuis Rivierenbuurt.
Of breng eens een bezoek aan een Alzheimercafé in Den Haag. Hier kunt u terecht om met lotgenoten te praten. Mantelzorgers, familieleden en dierbaren zijn ook van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn meestal maandelijks.

Wonen bij HWW zorg

Ondanks alle ondersteuning kan er een moment komen dat het thuis niet langer gaat. U bent dan welkom in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen verspreid over heel Den Haag. Zodat u in  uw eigen omgeving kunt blijven wonen, dichtbij familie en vrienden.

HWW zorg heeft alle expertise en voorzieningen in huis voor de zorg aan cliënten met psycho-geriatrische aandoeningen. Een omgeving bieden, waar zij veilig en prettig kunnen wonen, is onze insteek. De kwaliteit van leven en de zorg die cliënten nodig hebben, zijn het uitgangspunt. Onze medewerkers komen graag zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen en behoeften, waarbij u zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven houdt.