Thuiszorg

Ouder worden gaat helaas vaak gepaard met gebreken. Wellicht heeft u thuis hulp nodig bij dagelijkse handelingen als wassen en aan- en uitkleden. Of bij complexere zaken. Thuiszorg biedt dan uitkomst.

"Mijn dag wordt gekenmerkt door een lach op het gezicht. Met een simpele daad kun je vaak het verschil maken". Aldus een van de thuiszorgmedewerkers van HWW zorg. Hij en zijn collega's zijn u graag van dienst met uiteenlopende vormen van verpleging, verzorging en begeleiding. Het doel: zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met eigen regie over uw leven.

Thuiszorg is er overigens niet alleen voor ouderen. Zo bieden we ook thuishulp bij revalidatie of na een ziekenhuisopname. Of begeleiden we gezinnen om structuur aan te brengen in hun leven. Zie het menu hiernaast voor alle mogelijkheden.

Vertrouwd met uw wijk

HWW zorg heeft al meer dan 100 jaar ervaring met zorg bij cliënten thuis. We zijn immers voortgekomen uit bekende voorgangers als Thuiszorg Den Haag en de kruisverenigingen. Onze thuiszorg is georganiseerd op basis van kleinschaligheid. Vrijwel alle Haagse stadswijken beschikken over een ‘eigen’ team. Deze tellen doorgaans 12 tot 15 medewerkers rondom de wijkverpleegkundige. Scroll naar beneden om te zien welke teams er zijn.

De wijkzorgteams kennen uw omgeving als geen ander. U hebt dus veelal te maken met vertrouwde gezichten. De lijnen in de buurt zijn bovendien kort; even overleggen met de huisarts of een maaltijdservice regelen is snel gepiept.

Van alle markten thuis

Onze wijkzorgmedewerkers zijn zeer betrokken en staan altijd voor u klaar, indien nodig ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. De teams zijn van alle markten thuis. Ze helpen u bijvoorbeeld niet alleen bij de persoonlijke verzorging, maar ook bij het innemen van medicijnen of complexere verpleegkundige handelingen. Ook geven ze u en uw naasten graag voorlichting over uw ziekte of beperking.

De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW zorg werken intensief samen met uw (huis)arts en andere zorgverleners. Desgewenst kunt u als thuiswonende gebruikmaken van diverse diensten van de verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW zorg. Bijvoorbeeld van Ergotherapie Thuis, waarbij u onder andere wordt geadviseerd over handige woningaanpassingen. Of van een fysiotherapeut of psycholoog.

Indicatie en vergoeding kosten

De kostenvergoeding van wijkzorg loopt in de regel via de zorgverzekeringswet (Zvw). Hiertoe is een indicatie benodigd, waarvoor u terecht kunt bij de wijkverpleegkundige. Deze stelt de indicatie vast. Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kijk hier voor meer informatie.

Bepaalde zorg aan huis wordt niet vergoed als deze niet in uw indicatie staat opgenomen. Wilt u hier evengoed gebruik van maken? Dan koopt u deze zorg in als particulier.

Het beleid van HWW zorg is dat wij geen zorg leveren op basis van de regeling pgb.

Onze wijkzorgteams

De wijkzorgteams hebben hun thuisbasis in alle buurten en wijken van Den Haag. Onze medewerkers zijn, letterlijk en figuurlijk, altijd in de buurt. Benieuwd waar een wijkteam bij u in de buurt is? U leest het in dit overzicht.