29-10-2021

De Schildershoek als Wereldhuis

HWW zorg onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Wereldhuis, waar cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg wordt verleend. Dit is als nieuw concept voorzien op onze locatie De Schildershoek.

De Schilderswijk in Den Haag kent een bijzondere diversiteit, ruim 95% van de inwoners is van niet-westerse afkomst. Onze locatie De Schildershoek staat midden in deze wijk, letterlijk én figuurlijk. Omdat deze locatie sterk is verouderd, sluit HWW zorg hier zoals eerder aangekondigd eind september de deuren. Hierdoor ontstaat de kans om De Schildershoek helemaal opnieuw als Wereldhuis te gaan ontwikkelen.

Compleet zorgconcept in de wijk

Om herontwikkeling als Wereldhuis mogelijk te maken, is samenwerking noodzakelijk.

HWW zorg heeft een aantrekkelijk aanbod dat past bij persoonsgerichte zorg in de wijk, nu en in de toekomst. Hoe we dat kunnen vormgeven in stadsdeel Centrum, mét aanbod van andere partners en gemeentelijke initiatieven, gaan we de komende periode onderzoeken. 

HWW zorg heeft persoonsgerichte zorg als uitgangspunt, is reeds actief in de Schilderswijk en de zorgexpertise op zowel intramuraal als extramuraal vlak vullen elkaar goed aan. De komende maanden worden de mogelijkheden onderzocht van het bieden van een compleet zorgaanbod aan ouderen in stadsdeel Centrum.

Zie bijgaand persbericht voor meer informatie.

naar nieuwsoverzicht