Revalidatie

Een goede revalidatie is belangrijk voor een optimaal herstel, zeker voor kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname vanwege een hersenbloeding, beroerte, nieuwe heup of knie, botbreuk, hartoperatie of ongeluk. 
Verpleeghuis Vrederust-West beschikt over een gespecialiseerde afdeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Samen met deskundige behandelaars en zorgverleners werkt u actief aan uw herstel, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Doel is dat u - zodra dat kan en verantwoord is - weer naar huis kunt. Passende nazorg zoals fysiotherapie of ergotherapie bieden onze medewerkers daarna in uw eigen omgeving.

Samen met u

De medewerkers van HWW zorg behandelen u volgens uw persoonlijk zorgprogramma. Hierin staat welke zorgverleners betrokken zijn bij uw revalidatie en wat zij voor u kunnen betekenen. Zij doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Maar de revalidatie vergt ook van u de nodige inspanning. Samen gaan we aan het werk, stap voor stap naar het doel: u weer veilig en zelfstandig thuis laten wonen. De arts bepaalt langs welk traject de revalidatie plaats zal vinden (hoe lang dit ongeveer gaat duren en hoe intensief de revalidatie zal zijn). De arts bespreekt dit kort na de opname met u .

Multidisciplinair team

HWW zorg zet een team van deskundige, gespecialiseerde medewerkers in voor uw revalidatie. Maar de kracht van het behandelteam zit in de multidisciplinaire samenwerking. Het team bestaat onder andere uit:

  • een specialist ouderengeneeskunde, die als arts eindverantwoordelijk is voor uw revalidatie;
  • een fysiotherapeut, die uw revalidatie-oefeningen coördineert en begeleidt;
  • een ergotherapeut, die u helpt om straks weer zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen;
  • verzorgenden en verpleegkundigen, die u helpen bij het weer zelf oppakken van uw dagelijkse zorg en u begeleiden bij de oefeningen.

Het behandelteam bespreekt regelmatig uw vorderingen en houdt u hiervan goed op de hoogte. Eventuele wijzigingen in het behandelplan worden altijd met u besproken.

Verwijzing

Uw behandelend arts of medisch specialist kan u doorverwijzen voor uw revalidatie bij HWW zorg in Vrederust-West.