Dementie

HWW zorg bouwt aan de invulling van de regionale ketenzorg dementie. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke thuissituatie voor de cliënt en zijn omgeving.

Binnen HWW zorg zijn 5 casemanagers dementie werkzaam. Zij werken nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. De begeleiding is er op gericht om de cliënt regie over zijn leven te laten behouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de mantelzorger.

HWW zorg biedt uiteenlopende vormen van begeleiding, zorg en behandeling waaronder:

 • Thuiszorg
 • Personenalarmering
 • Thuisbegeleiding
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Diëtetiek
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Psycholoog
 • Casemanager dementie

Onze deskundige medewerkers ondersteunen mensen die lijden aan dementie met verschillende activiteiten:

 • hulp bij het wassen en aankleden;
 • het eventueel klaarmaken en/of geven van de maaltijden;
 • het aanreiken en/of toedienen van medicatie;
 • begeleiding van de cliënt naar huisarts, ziekenhuis of andere hulpverleners
 • het bieden van ontspanningsactiviteiten, bijvoorbeeld het maken van een wandeling;
 • het zorgen voor noodzakelijke aanpassingen in huis (denk hierbij aan een douchestoel, het verwijderen van drempels e.d.);
 • mantelzorgbegeleiding middels persoonlijke- en groepsgesprekken;
 • screening en neuropsychologisch onderzoek

U kunt een beroep op ons team doen indien uw dierbare lijdt aan een vorm van dementie en waarbij sprake is van:

 • psychogeriatrische of psychiatrische problematiek
 • behoefte aan lichamelijke zorg
 • behoefte aan meerdere zorgmomenten per dag
 • behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers
 • behoefte aan respijtzorg of opname

Aanmelden voor casemanagement dementie via email: klantenservice@hwwzorg.nl

Voor overige informatie: bel:(070) 379 33 00

Alzheimer Café

Kent u al het fenomeen Alzheimer Café? Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens elk Alzheimer Café staat een thema centraal. Iedereen die vragen heeft over dementie kan er terecht. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Professionals van HWW zorg participeren in verschillende Alzheimer Café’s. In Haaglanden zijn er o.a. Alzheimer Café’s in Scheveningen, Escamp, Loosduinen, Haagse Hout en Centrum. Kijk voor een actueel overzicht van bijeenkomsten op de site van Alzheimer Nederland.