HWW Zorg Mededeling

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) maken het volgende bekend. In het kader van de verantwoording overheidssteun en daaruit voortvloeiende verplichtingen worden de activa en activiteiten van de Stichting, voor zover strekkend tot uitvoering van de AWBZ, onder voorwaarden tegen marktwaarde aan gegadigden aangeboden. Hiertoe zijn de volgende documenten onder voorwaarden hier opvraagbaar:

  • "Uitgangspunten bij vervreemding van HWW Zorg-activiteiten" waarin de criteria worden gespecificeerd.
  • "Het draaiboek" waarin het te volgen proces wordt gespecificeerd.

Deze documenten zullen u na registratie en daarop volgende ondertekening van de geheimhoudingsverklaring in hard copy worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw drs M.E. Rompa, namens de Raad van Toezicht HWW Zorg
De heer drs R.G.H. van Dam MSc, namens de Raad van Bestuur HWW Zorg


Organisatie:  *
Contactpersoon:  *
Functie:  *
E-mail:  *
Telefoonnummer: 
(mobiel en vast mogelijk)
*
Bezoekadres:  *
Postcode:  *
Plaats:  *
Postadres:  *
Postcode:  *
Plaats:  *
  geheimhoudingsverklaring
  * Het invullen van deze velden is verplicht.